This website is under construction

Estimated Time Remaining Before Launch:

  • Type your email id to get the updates!


  • Some words about us

    „Криста-РВ“ ООД е основана през 1998 година. Ние сме млада и динамична фирма, която предлага широк спектър от услуги в областта на корпоративните финанси, данъците, международните счетоводни стандарти, търговското и трудовото законодателство. Ние консултираме фирми и сдружения от различни браншове на частният и държавният сектор